KLM Health Services verzorgt in opdracht van 3W medische keuringen voor medewerkers van diverse departementen. U dient zichzelf voorafgaande aan de keuring te kunnen legitimeren met uw rijkspas of uw (diplomatiek) paspoort.

Let op: wanneer u de gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang annuleert, wordt het volledige bedrag bij u in rekening gebracht.

Verderop in dit formulier heeft u het P-Direkt nummer nodig. Dit nummer staat op de salarisstrook / jaaropgave of in de personeelskaart van P-Direkt.

Houd er rekening mee dat een medische keuring ongeveer één tot twee uur van uw tijd in beslag neemt. Dit is afhankelijk van de periode van uw bezoek (zomermaanden zijn erg druk) en indien u gezinsleden meebrengt.

U hoeft geen aparte afspraak te maken voor vaccinaties of malariaprofylaxe. Dit is een vast onderdeel van de keuring.

Na verzending van dit formulier zal KLM Health Services u een afspraakvoorstel toesturen.

De kosten voor keuringen en vaccinaties die u niet bij KLM Health Services laat uitvoeren, kunnen ook niet bij KLM Health Services worden gedeclareerd. Kijk voor de voorwaarden en FAQ op Rijksportaal / Personeel / 3W / Medische Zaken.

* Deze velden zijn verplicht