KLM Health Services verzorgt voor medewerkers van de Rijksoverheid medische keuringen.
Het gaat hierbij specifiek om medewerkers die voor hun werk tijdelijk dan wel langdurig naar niet-westerse landen afreizen. Bij de zogenaamde niet- westerse landen is er een duidelijk ander gezondheidsrisico-profiel (denk aan: infectieziekten, niveau van medische zorg, luchtverontreiniging, voedselveiligheid, maar ook nadrukkelijk andere cultuur, etc.). Bekijk hier de lijst van niet-westerse landen.

In het kader van de zorgplicht worden medewerkers goed voorgelicht over de medische risico’s en/of begeleid in geval van medische problematiek tijdens het reizen en verblijven in landen die een ander medisch risicoprofiel hebben dan Nederland: de zogenaamde niet-westerse landen. Wat een keuring voor een niet-westers land precies inhoudt kunt u hier inzien.

Deze keuringen zijn bedoeld voor de volgende doelgroepen:

  • Plaatsing op post (Expat): een werknemer met een plaatsing van 3 maanden of langer op niet-westerse post. Partner en kinderen die mee verhuizen kunnen ook gekeurd worden. Wanneer u voor vier jaar geplaatst wordt op een post is er na twee jaar de mogelijkheid om een vrijblijvende tussenkeuring ondergaan. Deze medische keuring is niet verplicht, maar wordt wel aangeboden door uw werkgever. Deze optie is ook van toepassing voor Bijzondere Opdrachten. 
  • Caribisch gebied: ambtenaren die worden uitgezonden naar het Caribisch deel van het koninkrijk.
  • SCOT-ter: een werknemer van het Snelle Consulair Ondersteunings Team.
  • Civiele missie: experts in conflictgebieden (dit kunnen ook mensen zijn die niet op een departement werkzaam zijn).
  • Frequente reizigers: werknemer die jaarlijks meer dan 2x transcontinentaal of meer dan 10x binnen Europa reist. Let op: voor deze keuring wordt u een keer per twee jaar uitgenodigd indien u hiervoor in aanmerking komt. U kunt voor deze keuring slechts een afspraak maken op uitnodiging van de medisch adviseur van 3W. Vragen aan de medisch adviseur kunt u stellen via Arbo Medische Zaken, arbomedischezaken@minbuza.nl, +31(0)70 348 455 8.

Afspraakformulier
Via het afsprakenformulier kan je een afspraak maken voor uw medische keuring. Bij langdurig verblijf op een post (langer dan 3 maanden) kunnen je partner en kind(eren) ook worden gekeurd. Dit kan je op het formulier aangeven. Na verzending van dit formulier stuurt KLM Health Services je een afspraakvoorstel toe.

Door met het afsprakenformulier een medische keuring aan te vragen hoeft je geen aparte afspraak te maken voor vaccinaties of malariaprofylaxe. Dit is een vast onderdeel van de keuring. Voorafgaande aan de keuring moet je je legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Vraagformulier
Via onderstaand formulier kan je je vraag stellen op gebied van medische keuringen.
Na verzending van dit formulier neemt KLM Health Services je vraag in behandeling. Geef duidelijk aan op welke wijze je bereikbaar bent.

Meer informatie